COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Vážené kolegyne a kolegovia, študentky a študenti, opäť sú predo dvermi najkrajšie sviatky v roku. A hoci stretnutie rodín pri vianočnom stromčeku a štedrovečernom stole bude tento rok ovplyvnené aktuálnou situáciou v dôsledku pandémie, prajem Vám, aby ste vzácnu vianočnú atmosféru prežili s pocitom šťastia, lásky, pokoja a harmónie.

napísal

Cyklus programu aktuálne pokrýva osem rámcových pozícií, ktoré vytvárajú asi dvadsať pracovných miest.

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Klaudia Halászová odovzdala 18. decembra dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu novým docentom. Diplom o udelení vedeckej hodnosti "doctor scientiarum" si z jej rúk prevzala aj profesorka Marcela Capcarová.

napísal

Na základe schválenia návrhov fakúlt vo Vedeckej rade SPU v Nitre, odovzdala 18. decembra rektorka SPU doc. Klaudia Halászová dekréty o udelení čestného titulu „profesor emeritus“  prof.  Danielovi Bírovi, prof. Ondrejovi Debrecénimu, prof.  Jánovi Tomášovi a prof. Ing. Magdaléne Valšíkovej-Frey, PhD.

napísal

Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (O.I.V.) so sídlom v Paríži, ktorá zastrešuje 46 členských krajín sveta, produkujúcich víno, udeľovala 17. decembra online výročné ceny za publikácie v oblasti vinárstva a vinohradníctva. Úspech zožala publikácia SPU v Nitre.

SPU v Nitre – Zelená univerzita