COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

SPU realizuje projekt pre zefektívnenie pestovateľského a šľachtiteľského procesu zeleniny

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre realizuje od 1. februára 2021 projekt s názvom Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny, ITMS 304011X035.

napísal

EIT Food RIS Fellowships online workshop

V rámci EIT Food Hub-u na Slovensku sa pod záštitou Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 27. mája uskutočnil online workshop EIT Food RIS Fellowships pre prihlásených študentov a absolventov zo Slovenska a Česka, ktorí sa uchádzajú o stáž v top európskych firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém.

napísal

V Jazdeckom centre preverovali vedomosti budúcich študentov hipológie

Jedným zo  študijných programov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, zameraným na štúdium biologických a fyziologických aspektov chovu koní, je bakalársky študijný program hipológia. Prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2021-2022 sa uskutočnili 7. a 8. júna v Jazdeckom centre.

napísal

Dnes, 7. júna, si pripomíname Svetový deň bezpečnosti potravín (World Food Safety Day - WFSD). Čo je jeho zmyslom a aké sú témy kampane priblížil prof. Ing. Jozef Golian, Dr., vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorý je aj členom komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre bezpečnosť potravinového reťazca.

SPU v Nitre – Zelená univerzita