COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre bola úspešná vo Výzve 2020 na projekty Európskych univerzít (ERASMUS+)  a ako jediná slovenská univerzita sa stala lídrom aliancie INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance - INVEST.  Úsilie projektového tímu, ktorý pod vedením prof. Anny Bandlerovej  z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a v spolupráci s Rektorátom SPU projekt pripravil, bolo korunované úspechom.

napísal

S dodržaním prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení sa 7. júla v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konali prvé tohtoročné promócie. Diplomy inžinierov získalo 103 študentov Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorí v júni úspešne zložili štátne záverečné skúšky.

napísal

Dňa 2. 7. 2020 odznela v niektorých médiách informácia, že Ministerstvo školstva VVaŠ SR, okrem iných vysokých škôl, aj Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU) odobralo akreditáciu niektorých študijných programov - environmentálne manažérstvo a technika pre biosystémy. Ohradzujeme sa voči nesprávnej interpretácii danej správy médiami, keďže informácia odznela v takom zmysle, akoby SPU boli práva odňaté z dôvodu pochybenia.

napísal

V rámci projektu EIT Food Hub sa 2. júla uskutočnil online tréning prezentačných zručností pod vedením biznis dizajnéra Adama Brocku. Mladí startupisti, finalisti regionálnej súťaže Demo Day EIT Food Innovation Prizes, si vyskúšali, ako čo najlepšie predstaviť svoje podnikateľské nápady, zamerané na inovácie v poľnohospodárstve a potravinárstve.

napísal

Marián Brestič bol minulý rok finalistom ocenenia ESET Science Award, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Jeho práce patria k jednému percentu najcitovanejších na svete. Uznáva ho medzinárodná vedecká komunita po celom svete. Odborník z Katedry fyziológie rastlín SPU v Nitre skúma rastliny najnovšími metódami a pomáha zistiť, ako plodiny prežijú počas klimatickej zmeny. Príroda nám podľa neho ponúka viac, ako si myslíme.

SPU v Nitre – Zelená univerzita