Aktuálne informácie

napísal

Inovácie v oblasti ekológie, ochrany životného prostredia, plastových obalov, podpory regionálnych výrobcov, pestovateľov či chovateľov... Také boli témy projektov, ktoré mohli mladí autori prihlásiť do konca marca do študentskej súťaže KRAJštajn. Projekty študentiek agrárneho obchodu a marketingu na Fakulte ekonomiky a manažmentu zaujali porotu a obsadili v súťaži prvé tri miesta.

napísal

K výzve Pomôžme nášmu poľnohospodárskemu a potravinárskemu priemyslu, ktorú podporila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, sa pridali aj študenti Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Rozhodli sa pomôcť pri nedostatku pracovných síl v potravinárskom priemysle a prihlásili sa ako dobrovoľníci na prax do podnikov, ktoré mali personálne problémy a potrebovali vypomôcť v tejto náročnej situácii.

napísal

Pod záštitou EIT Food Hub na Slovensku Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 14. mája uskutočnil EIT Food RIS Fellowships online workshop pre študentov a absolventov, ktorí sa uchádzajú o stáž vo firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém v rámci krajín EÚ.

napísal

Na Technickej fakulte SPU v Nitre sa 15. mája uskutočnila študentská vedecká konferencia, tento raz formou online prednášok.

napísal

Predpokladaný vzťah medzi pestovateľmi repky olejnej a včelármi by mal byť idylický a vzájomne výhodný. Posledné roky tomu však nenasvedčujú. K problematike na aktuálnu tému sa vyjadril doc. Róbert Chlebo, vedúci Katedry špeciálneho chovateľstva Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.