COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská televízia odvysielala 25. januára ôsmu časť dokumentárneho cyklu IKONY, venovaného osobnostiam slovenskej architektúry, ktoré v druhej polovici 20. storočia formovali tvár slovenských miest.

napísal

Fakulta ekonomiky a manažmentu pozýva všetkých záujemcov o štúdium na online Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 27. januára 2021 o 15.00 h.

napísal

My, podpísaní predstavitelia špičkových vedeckých inštitúcií, sme už od vypuknutia pandémie hrdí na slovenské vedkyne a vedcov a v rámci svojich možností im poskytujeme mimoriadnu podporu. V náročných podmienkach odvádzajú špičkovú prácu, ktorá celej spoločnosti pomáha v boji s výzvami tejto doby.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so zármutkom prijala správu, že 13. januára 2021 vo veku 80 rokov zomrel profesor John Kozak, bývalý pedagóg a akademický funkcionár Iowa State University v Ames, USA, ktorý sa významne zaslúžil o skvalitnenie vzdelávania a výskumu na SPU v Nitre a rozvoj spolupráce medzi obomi inštitúciami.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so zármutkom prijala správu, že 5. januára 2021 vo veku 94 rokov navždy odišiel Helmut Claas, dlhoročný generálny riaditeľ, predseda dozornej rady a predseda akcionárskeho výboru skupiny CLAAS.

SPU v Nitre – Zelená univerzita