COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Fakulta ekonomiky a manažmentu zorganizovala 25. novembra 2020 svoj prvý tohtoročný deň otvorených dverí. Uskutočnil sa práve v období, keď v predchádzajúcich rokoch fakultu navštevovali desiatky študentov a učiteľov pri príležitosti Dňa vysokoškoláka.

napísal

Pod záštitou EIT Food Hub sa v stredu 25. novembra uskutočnil online workshop na tému Posilnenie výmeny vedomostí a interaktívne inovácie, ktorý viedol Ing. Miroslav Záhradník, PhD., odborník z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach.  

napísal

V novembri sa uskutočnilo prvé nadnárodné online stretnutie partnerov projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá s názvom Európske dimenzie internacionalizácie doktorandského štúdia v biotechnológiách a potravinárstve – EuroDisBioFood, ktorého cieľom je  internacionalizácia doktorandských študijných programov v anglickom jazyku, zameraných na biotechnológie a potravinárstvo a príprava spoločného študijného programu JointDegree na III. stupni vysokoškolského štúdia.

napísal

Prof. Guido Van Huylenbroeck, dlhoročný spolupracovník našej univerzity pôsobiaci na Univerzite v Gente v Belgicku, bol 18. novembra, 2020 ocenený Európskou asociáciou poľnohospodárskych ekonómov (EAAE). Ocenenie získal za dosiahnutú vysokú profesionalitu v oblasti poľnohospodárskej ekonomiky a rozvoja vidieka, ako aj za výskumno-vzdelávací prínos v tejto oblasti na európskej úrovni.

napísal

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako partner výskumného projektu financovaného Európskou komisiou v rámci Horizontu 2020, spolu so svojimi partnermi odštartovala unikátny projekt zameraný na redukciu potravinového odpadu, výsledkom ktorého má byť vzorový model pre ostatné krajiny.

SPU v Nitre – Zelená univerzita