COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja pozýva záujemcov o štúdium na online Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 2. februára 2021.

napísal

Nové informácie týkajúce sa aktuálnej situácie spojenej s s ochorením COVID-19 a vzťahu k reprodukčným ukazovateľom prináša štúdia publikovaná v časopise Open Biology (Royal Society, London; IF 4.931; Q1). Jedným z autorov štúdie Viral pathogenesis of SARS-CoV-2 infection and male reproductive health je prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

napísal

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov pozýva záujemcov o štúdium na online Deň otvorených dverí pod názvom Klikni – Navštív – Študuj, ktorý sa uskutoční 1. februára.

napísal

Poľnohospodárska politika a rozvoj Slovenska sú závislé od úrovne poľnohospodárskych technológií, potravinárstva, krajinotvorby a rozvoja vidieka. Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová PhD.,  dodáva, že sú s tým úzko prepojené aj technické vedy a ekonomické vedy. "Patríme medzi najlepšie slovenské univerzity pôsobiace vo vedeckom výskume v pôdohospodárskych študijných odboroch. Študentov motivujú aj rozsiahle podporné služby, v posledných rokoch sme získali viac projektov súvisiacich s rozvojom inštitucionálnej infraštruktúry aj v kreatívnom priemysle,“ hovorí Klaudia Halászová.

napísal

V piatom ročníku celoslovenskej súťaže Pre vodu 2020, ktorú vyhlasuje Nadácia Ekopolis, obsadili prvé tri miesta študenti a absolventi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

SPU v Nitre – Zelená univerzita