COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Otázka šírenia inváznych druhov rastlín je stále aktuálnejšou. Ako bojovať s nebezpečnými nevítanými votrelcami sme sa spýtali Ing. Žanety Paukovej, PhD., z Katedry regionálnej bioenergetiky Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorá sa uvedenou problematikou zaoberá.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa v júli 2020 po prvýkrát dostala do prestížnej vedeckej databázy Essential Science Indicators (ESI), ktorá poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách a najcitovanejších vedeckých článkoch a prácach.

napísal

Súťaž EIT Food RIS INNOVATION PRIZES 2020 má svojich víťazov.  Online finále prestížnej súťaže startupistov, organizovanej v rámci projektu  EIT Food Hub, sa uskutočnilo 10. júla. Svoje inovatívne nápady v oblasti agropotravinárskeho sektora prezentovalo osem tímov.

napísal

Vo veku 81 rokov zomrel 13. júla pedagóg, vedec a emeritný profesor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Ján Jech, PhD.

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 14. júla vymenovala päťdesiatštyri nových profesorov, medzi nimi aj piatich zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

SPU v Nitre – Zelená univerzita