COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

V rámci súťaže Top Agro Slovensko vyhlásili najlepších poľnohospodárskych manažérov za rok 2019 a 2020. Ocenenia odovzdali 18. augusta na slávnostnom podujatí v Šamoríne. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Nitre aj tento raz bodoval.

napísal

Vo Vydavateľstve SPU v Nitre vyšla v týchto dňoch vysokoškolská učebnica Bezpečnosť potravín autorského kolektívu odborníkov z Fakulty biotechnológie a potravinárstva: prof. Jozef Golian, Ing. Jozef Čapla, PhD., a doc. Peter Zajác.

napísal

V areáli Centra univerzitného športu SPU v Nitre sa 14. augusta uskutočnil streetballový turnaj Nitra Summer Jam 2021, na ktorý, okrem domácich hráčov, zavítali aj tímy z Česka, Chorvátska, Rakúska, Ukrajiny či Srbska.

napísal

V Koncertnej sále Župného domu v Nitre sa 16. augusta uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) za roky 2019 - 2020. Cenu za rok 2020 in memoriam udelili  profesorovi Štefanovi Mihinovi, ktorý bol dlhoročný vedeckovýskumný pracovník v oblasti poľnohospodárstva, vysokoškolský učiteľ, vedúci Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

napísal

Konateľ  Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., v Kolíňanoch Ing. Ján Dzurjanin odovzdal 4. augusta rektorke SPU v Nitre doc. Klaudii Halászovej žatevný veniec, ako symbol úcty a zdarného priebehu žatevných prác.

SPU v Nitre – Zelená univerzita