COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu navštívila 8. novembra 2012 zástupkyňa Európskej komisie z Riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru, pani Natascha Sanders spolu s PhDr. Denisou Filkornovou z Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu v rámci monitorovacej návštevy programu Erasmus v SR.

napísal

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič osobnosti a úspešné vedecko-technické tímy v roku 2012. Na návrh SPU v kategórii Osobnosť vedy a techniky udelil cenu aj prof. Ing. Jaroslavovi Antalovi, DrSc., z Katedry biometeorológie a hydrológie FZKI a v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov bola ocenená aj Ing. Mária Bihuňová, PhD., z  Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI. 

napísal

V piatok 9. novembra sa v B-pavilóne na výstavisku Agrokomplex uskutočnil 54. imatrikulačný ples študentov SPU. Podujatie otvoril rektor SPU Dr.h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý študentov privítal a  zaželal im príjemnú zábavu. V programe vystúpila Zuzana Smatanová, Jamestown a Funny Jazz Quartet. O dobrú náladu, ktorá panovala až do skorého rána, sa postaral aj DJ Romčo.

napísal

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, odovzdanie menovacích dekrétov priznávajúcich vedecko-pedagogický titul docent, certifikátov absolventom prestížneho medzinárodného MBA štúdia Agrárny obchod a podnikanie, ako aj odovzdanie Pamätnej medaily SPU fakultám, to bola náplň slávnostného podujatia, ktoré sa konalo 26. októbra v aule za prítomnosti najvyšších predstaviteľov univerzity, spolupracovníkov a rodinných príslušníkov.

napísal

Manažment Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, s.r.o., Kolíňany inicioval stretnutie so študentmi 5. ročníka FAPZ a vedením SPU na čele s Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD. Konalo sa 19. októbra na pôde SPU. Zámerom bolo prediskutovať otázky zabezpečovania praxe a vyzvať študentov na otvorený dialóg súvisiaci s rôznymi aspektmi  organizácie študentských praxí, s cieľom zvýšiť ich kvalitu. 

SPU v Nitre – Zelená univerzita