COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

"Ešte nikdy nepotrebovalo Slovensko mladých vzdelaných poľnohospodárov tak veľmi ako v súčasnosti. Odvetvie starne a pýta si čerstvú krv v záujme zachovania dobrého života pre všetko obyvateľstvo. Ako zakoreniť mládež unikajúcu do miest na vidieku a vrátiť mu perspektívu? To je tvrdý oriešok aj pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre",  zamýšľa sa v článku uverejnenom 28. apríla 2021 v denníku Pravda jeho autor, Jozef Sedlák.

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 29. apríla dvadsaťšesť nových profesorov. Vymenovací dekrét profesorky v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky si prevzala prof. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD., z Katedry hospodárskej politiky Fakulty ekonomiky a manažmentu.

napísal

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zverejnila výzvu zameranú na sponzorovanie individuálnych vedeckých štipendií a vedeckých konferencií v roku 2022 v rámci špecializovaného výskumného programu na podporu agrárnej vedy a výskumu. Výzva bude otvorená do 10. septembra.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 21. apríla 2021 vo veku 88 rokov navždy odišiel prof. Ing. Bohumil Procházka, CSc., dekan bývalej Mechanizačnej fakulty VŠP v Nitre, ktorý sa výraznou mierou podieľal  na jej vzniku a rozvoji.

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 22. apríla dvadsaťosem nových profesorov, medzi nimi deviatich zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

SPU v Nitre – Zelená univerzita