COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Pre študentov, ktorí nechcú nechať svoju budúcu kariéru v rukách náhody, SPU v Nitre už tradične organizuje Deň kariéry. Tohtoročný celouniverzitný štvrtý ročník sa konal 1. apríla. Cieľom je spojiť teóriu s praxou. Ide najmä o možnosť pre študentov a budúcich absolventov SPU oboznámiť sa s ponukami práce, pre firmy a organizácie prezentovať seba a svoju činnosť.

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa už všeobecne spája s vyjadrovaním vďaky a úcty pedagógom vychovávajúcim naše budúce generácie, rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil  osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity. Na návrh dekanov jednotlivých fakúlt odovzdal 31. marca ďakovný list 6 pedagógom, za celouniverzitné pracoviská bola ocenená riaditeľka Študentských domovov a jedální pri SPU v Nitre.

napísal

Veľké, Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy si 28. marca na Deň učiteľov z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzalo 91 učiteľov a pracovníkov školstva. Medzi 35-timi ocenenými Veľkou medailou sv. Gorazda bol aj  Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., dekan Fakulty agrobiológie a potravinárskych zdrojov SPU v Nitre.

napísal

Vážení pedagógovia, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám pri príležitosti 28. marca - Dňa učiteľov poprial všetko najlepšie a poďakoval sa vám za zodpovednú a náročnú vzdelávaciu a výchovnú prácu, ktorú pre našich študentov a v konečnom dôsledku pre celú spoločnosť vykonávate.

napísal

Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., zostáva aj naďalej na čele Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Rozhodli o tom členovia akademického senátu v riadnych voľbách tajným hlasovaním, ktoré sa konali 19. februára.

SPU v Nitre – Zelená univerzita