Aktuálne informácie

napísal

Vo futbalovom turnaji troch univerzít o putovný pohár, ktorý 20. septembra 2012 zorganizovala Technická univerzita vo Zvolene pod záštitou jej rektora prof. Rudolfa Kropila, zvíťazila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pred domácim Zvolenom a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Blahoželáme!

napísal

Koncert 26.9.2012

Horkýže Slíže, Bora, Rockfor, Sem a tam, Známe tváre a o 22:30 h Dicso open air. Začiatok je o 17:55 h. Tešíme sa na každého z vás!
Vstup: voľný

napísal

Pri príležitosti 60. výročia SPU v Nitre a v rámci programu výročného zasadnutia VUA rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 12. septembra slávnostne sprístupnil novú spoločnú zasadaciu miestnosť a študovňu. Súčasťou slávnostného otvorenia bola aj vernisáž výstavy obrazov Retrospektívne pohľady, mapujúca históriu SPU od  jej vzniku až po súčasnosť.

napísal

Súčasťou osláv 60. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre bolo výročné zhromaždenie Vyšehradskej univerzitnej asociácie, ktoré sa konalo 12. septembra 2012 na SPU v Nitre. Členovia VUA mali možnosť zhodnotiť prvý rok existencie asociácie, vytvorenej na SPU v rámci projektu Sustainability in Agrisector of V4 Countries and Cooperating Regions,  financovaného Medzinárodným vyšehradským fondom.

SPU v Nitre – Zelená univerzita