COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre otvorila 8. februára svoje dvere, aby dala stredoškolákom a ich rodinám možnosť nahliadnuť do zázemia svojich šiestich fakúlt. V rámci sprievodného podujatia bolo sprístupnené univerzitné vivárium, botanická záhrada či jazdecký areál Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ, pripravené súťaže a ďalšie zaujímavé akcie.      • video1•  • video2 •   • foto •

napísal

Na prvú oficiálnu návštevu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zavítal 7. februára nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indonézskej republiky v SR Djumantoro Purwokoputro Purbo v sprievode zástupkyne veľvyslanectva Meylie Wulandari . Vzácneho hosťa na našej alma mater privítal rektor Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prorektori a dekani.  Predmetom rozhovoru bolo vyhodnotenie doterajšej a načrtnutie budúcej akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce.

napísal

Debrecénska univerzita – Centrum pre poľnohospodárske a ekonomické vedy, Mendelova univerzita v Brne, Česká zemědělská univerzita v Prahe, Poľnohospodárska univerzita v Bydgoszci a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre pripravila putovnú výstavu fotografií s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) – Zmeny hodnotových orientácií (Changing Value Preferences).

napísal

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si 29. januára pripomenula desiate výročie svojho založenia.V aule univerzity sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FBP, na ktorom sa okrem vedenia univerzity a fakulty zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Peter Plavčan, predstavitelia partnerských univerzít, spolupracujúcich inštitúcií a ďalší hostia. • video •

napísal

V sobotu 19. januára 2013 sa v estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre uskutočnil 6. Akademický ples nitrianskych univerzít. Kultúrno-spoločenské podujatie slávnostne otvoril Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a  prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  • video •

SPU v Nitre – Zelená univerzita