Aktuálne informácie

napísal

SPU v Nitre vytvára široké možnosti pre celoživotné vzdelávanie, v rámci ktorého patrí dôležité miesto aj Univerzite tretieho veku. Na promócii v aule SPU si 17. júna prevzalo osvedčenie o absolvovaní štúdia 122 absolventov UTV.

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 16. júna 2014 konala verejná výročná schôdza výboru medzinárodnej siete spolupracujúcich univerzít AGRIMBA. Zišlo sa na nej 31 predstaviteľov z dvanástich štátov a pätnástich univerzít, ktorých spája spoločné štúdium „MBA v agrárnom podnikaní a obchode“ vyučované na mnohých univerzitách v Európe, Rusku a na Ukrajine pod záštitou Wageningskej univerzity v Holandsku.

napísal

SPU v Nitre bola pozvaná na stretnutie s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom, ktoré sa uskutočnilo 18. júna na pôde Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) v Bratislave. Na stretnutí sa zúčastnila výkonná riaditeľka MVF Karla Wursterová, zamestnanci fondu a desať úspešných nositeľov grantov MVF, resp. štipendií zo Slovenska, Bieloruska, Ukrajiny a Macedónska.

napísal

V dňoch 11. - 15. júna 2014 organizovala SPU v Nitre už po druhýkrát medzinárodný GREEN WEEK pre MBA študentov z medzinárodnej siete AGRIMBA. Zúčastnilo sa ho na ňom 27 MBA študentov z Varšavy, Nitry a Kyjeva, ktorí pod odborným vedením prof. Bruca Ahrendsena z University of Arkansas, USA, riešili prípadové štúdie v dvoch vybraných podnikoch: PVOD Kočín a Ekotrend Myjava, spol. s r.o.

napísal

Spoločnosť Profi Press, s. r. o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením agropodnikateľov, družstvo (ZAD) Dvory nad Žitavou zorganizovali 3.  a 4. júna  tretí ročník Celoslovenských dní poľa. Zástupcovia 130 subjektov podnikajúcich v agrosektore ponúkli prehliadku poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín i poľnohospodárskej techniky. Dni poľa otvoril premiér SR Robert Fico. Pozvanie prijal aj minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. Účastníkom sa prihovoril aj rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.