COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Ako rektori Združenia výskumných a technických univerzít (V7) si uvedomujeme význam a hodnotu kvality vysokoškolského vzdelania a zároveň, že je potrebná transparentnosť a dôslednosť procesov vedúcich k udeľovaniu akademických titulov. Vždy sme na našich univerzitách takto postupovali a postupujeme.

napísal

Vo veku 94 rokov zomrel prof. Ing. Konštantín Holobradý, CSc., bývalý pedagóg, vedúci Katedry chémie, prorektor vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a dekan Agronomickej fakulty, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o odbornú a spoločenskú autoritu tejto inštitúcie.  

napísal

V najnovšom rebríčku Scimago Institutions Ranking 2020, ktorý porovnáva výkonnosť vo výskume, inovačné výstupy a spoločenský dopad podľa viditeľnosti inštitúcie na webe, bolo hodnotených trinásť slovenských univerzít. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa umiestnila na druhom mieste, pričom v celosvetovom hodnotení zahŕňajúcom univerzity aj výskumné inštitúcie jej patrí 743. priečka.

napísal

V Bratislave sa 24. júna uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže Slovak University Startup Cup 2020, ktorú každoročne organizuje Junior Chamber International (JCI) Slovakia. Víťazom kategórie umelá inteligencia sa stal Patrik Jurčišin, študent 1. ročníka inžinierskeho štúdia na  Fakulte ekonomiky a manažmentu, ktorý si odniesol aj špeciálnu cenu za inovatívnosť.

SPU v Nitre – Zelená univerzita