COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa otvorenie 36. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm konalo 5. októbra v obmedzenom režime v prítomnosti vybraných hostí. Zúčastnila sa na ňom aj rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová. Veľká časť festivalu sa tento rok presúva do on-line priestoru.

napísal

Koronavírus obmedzuje náš každodenný život. Dobrá správa pre študentov je, že knižnice zostávajú otvorené. Požičiavajú knihy a majú otvorené aj študovne, treba však dodržiavať prísnejšie protiepidemické opatrenia. Ako nás informovala riaditeľka Mgr. Beáta Bellérová, PhD., Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre poskytuje všetky služby bez obmedzení.

napísal

Rok 2020 môže Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre považovať za jeden z najúspešnejších v rámci svojej projektovej činnosti.

napísal

V dňoch 23. a 24. septembra 2020 sa v rámci projektu POWER4BIO uskutočnila online návšteva nitrianskeho regiónu. Podujatie poskytlo účastníkom príležitosť na výmenu poznatkov, priestor pre dialóg a predstavilo stav a rozvoj biohospodárstva na Slovensku a v nitrianskom regióne.

napísal

Vzdelávanie študentov SPU v Nitre I. a II. stupňa v dennej a externej forme štúdia bude prebiehať od 5. októbra 2020 do konca zimného semestra t. j. do 18. decembra 2020 len dištančnou metódou.

SPU v Nitre – Zelená univerzita