COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

V celoštátnej súťaži o Cenu profesora Jozefa Lacka 2020, ktorá sa udeľuje autorom najlepších diplomových prác zo škôl s architektonickým zameraním, boli do finálovej dvanástky nominované aj absolventky Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Za diplomovú prácu Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí získala Ing. Tatiana Škvarková, absolventka študijného programu záhradná a krajinná architektúra,  ocenenie Pro Natura.

napísal

Pri pohľade na motto tohtoročného svetového dňa potravín: "Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu" možno konštatovať, že je to veľmi rozsiahla téma súvisiaca s celým potravinovým reťazcom. V kontexte zdravia rastlín sa treba hlbšie pozrieť najmä na nasledujúce témy: vplyv zdravia rastlín na bezpečnosť a kvalitu potravín, biodiverzitu ako základný systém pre zdravé rastliny, škodcov aktuálne ohrozujúcich rastlinné komodity pre výrobu potravín a plytvanie rastlinnými potravinami v celom potravinovom systéme.

napísal

Pri príležitosti Svetového dňa potravín, 16. októbra, navštívil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Vyzdvihol činnosť univerzity a na jej pôde zároveň prezentoval aj nový projekt z dielne ministerstva školstva.

napísal

Svetové deň potravín, ktorý si každoročne pripomíname 16. októbra, je príležitosťou pre zvýšenie úsilia o dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a správnej výživy pre všetkých. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu potravín a výživy prispieva k zabezpečeniu zdravých, kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín.

napísal

Mottom  tohtoročného Svetového dňa potravín, ktorý vyhlásila na 16. októbra Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pri OSN, je: „Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu.“ Tento rok si pripomenieme už 75. ročník.

SPU v Nitre – Zelená univerzita