COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Exteriérová inštalácia historického traktora Zetor 25 v areáli SPU vznikla v septembri 2012 v rámci študentského projektu VraK(ing), podporeného spoločnosťou Telefónica prostredníctvom grantového programu O2 Think Big, Orange, Nitrianskou komunitnou nadáciou a sponzormi, s cieľom revitalizovať a obnoviť park, a tak prilákať študentov do vonkajších  priestorov univerzity, kam sa budú radi vracať.
• video •

napísal

Predvianočný čas na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre spríjemnil 2. ročník benefičného podujatia Vianočný dar SPU, ktorý sa uskutočnil 12. decembra pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.  Finančný výťažok z podujatia bol aj tento rok  venovaný Správe zariadení sociálnych služieb (SZSS) mesta Nitry pre autistické deti a mládež. • video •

napísal

Vyšehradská asociácia univerzít (VUA), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Poľnohospodárska univerzita vo Varšave (SGGW) organizovali 6. decembra vo Varšave Medzinárodné sympózium VUA na tému Udržateľný rozvoj a agropodnikanie. Zúčastnilo sa na ňom 50  zástupcov zo 14 univerzít z 10 krajín.

napísal

V nitrianskej synagóge sa 3. decembra konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Počas neho primátor Nitry Jozef Dvonč udelil Cenu mesta výnimočným osobnostiam Nitry, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dostal cenu za bohatú vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu, výrazný rozvoj vysokého školstva a prezentáciu Nitry v medzinárodnom kontexte.

napísal

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  sa 27. – 28. novembra zúčastnil na prvom fóre Európskej stratégie pre Dunajský región organizovanom vládou spolkovej krajiny Bavorsko a Európskou komisiou, ktoré sa konalo v Regensburgu v Nemecku. Výsledkom bolo podpísanie zmluvy o pripojení SPU k sieti Dunajských technologických centier.

SPU v Nitre – Zelená univerzita