COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre navštívil 10. septembra minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling. Na stretnutí s rektorkou doc. Klaudiou Halászovou, prorektorom pre rozvoj doc. Tomášom Tóthom a kvestorkou Ing. Zuzanou Gálovou diskutovali o vede, výskume, vzdelávaní, investičných zámeroch a udržateľnosti projektov.

napísal

V Aule SPU v Nitre sa 8. septembra konalo 56. Valné zhromaždenie členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied vedené predsedom prof. Štefanom Mihinom. Jedným z bodov programu bola vedecká rozprava na tému Pozemkové úpravy.

napísal

V 16. ročníku súťaže Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2019 si ocenenie prevzali aj dvaja mladí vedeckí pracovníci z SPU v Nitre -  Ing. Jaromír Vašíček, PhD. z Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Ing. Peter Šedík, PhD., z Fakulty ekonomiky a manažmentu.

napísal

Poľnohospodárstvo žije v očakávaní veľkých zmien. Atmosféra v odvetví hustne. "Riešenie životne dôležitých vecí zaostalo. Potrebujeme sa vrátiť k vecnej diskusii, zjednotiť všetky múdre hlavy. Rozprávajme sa na pôde univerzity, veď odtiaľto takmer všetci, čo volajú po zmene, vzišli,“ hovorí rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová. Zároveň približuje zámery a ciele samotnej univerzity vo vzdelávaní, vede, výskume.

napísal

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., skúma antimikrobiálne aj zdravotné účinky rastlín a hľadá ich nové využitie. Najnovšie vyvíja s bieloruskými vedcami jedlé obaly na potraviny, ktoré by zároveň zabezpečili ich trvanlivosť.

SPU v Nitre – Zelená univerzita