COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Mottom  tohtoročného Svetového dňa potravín, ktorý vyhlásila na 16. októbra Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pri OSN, je: „Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu.“ Tento rok si pripomenieme už 75. ročník.

napísal

Potravinársky priemysel sa mení čoraz intenzívnejšie. Popularita rastlinnej stravy výrazne rastie a stále viac obchodných reťazcov, sietí reštaurácií, ale aj výrobcov potravín v nej nachádza obchodný potenciál. Priestor na diskusiu o nových trendoch v oblasti rastlinných potravín a gastronómie a budúcnosti potravinárskeho priemyslu na Slovensku i vo svete ponúkla online konferencia Plant-Powered Perspectives Slovakia, na ktorej sa prezentoval aj EIT Food Hub na SPU v Nitre.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa prostredníctvom žiadateľa – Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach - zapojila ako partner do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06). Vo vyhlásenej výzve uspela.

napísal

Nadácia CLAAS v Nemecku už vyše dvadsať rokov udeľuje ocenenia mladým technickým talentom z medzinárodných univerzít. Jej cieľom je podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky. Do podujatia sa už tradične úspešne zapája aj Technická fakulta SPU v Nitre.

napísal

Drevený objekt Rampolynå v Partizánskom zaznamenal významný úspech. Na jeho tvorbe, v rámci medzinárodného workshopu 1:1, ktorý prebiehal v lete 2019, spolupracovali aj naši študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva - Klaudia Dočekalová, študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a doktorand Ing. Miroslav Čibik, pôsobiaci na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry.

SPU v Nitre – Zelená univerzita