Aktuálne informácie

napísal

Dokončenie žatvy odpradávna symbolizovalo ozdobovanie posledného snopu či venca. Žatevné vence, uvité  z klasov a stebiel najkrajšieho obilia a ozdobené kvetmi a stuhami, sú symbolom poctivej práce tých, ktorí zveľaďujú zem a starajú sa o náš každodenný chlieb.

napísal

Zdravé pôdy majú zásadný význam pre budúcnosť európskej produkcie poľnohospodárskych plodín. Najmä v intenzívnych produkčných systémoch sú choroby prenášané pôdou hlavným faktorom s negatívnym dopadom na zdravie pôd. Postupy vhodného striedania plodín a správnej poľnohospodárskej praxe umožňujú zlepšovať, obnovovať a udržiavať zdravie pôd v Európe.

napísal

Otázka šírenia inváznych druhov rastlín je stále aktuálnejšou. Ako bojovať s nebezpečnými nevítanými votrelcami sme sa spýtali Ing. Žanety Paukovej, PhD., z Katedry regionálnej bioenergetiky Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorá sa uvedenou problematikou zaoberá.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa v júli 2020 po prvýkrát dostala do prestížnej vedeckej databázy Essential Science Indicators (ESI), ktorá poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, o popredných vedcoch, špičkových inštitúciách a najcitovanejších vedeckých článkoch a prácach.

napísal

Súťaž EIT Food RIS INNOVATION PRIZES 2020 má svojich víťazov.  Online finále prestížnej súťaže startupistov, organizovanej v rámci projektu  EIT Food Hub, sa uskutočnilo 10. júla. Svoje inovatívne nápady v oblasti agropotravinárskeho sektora prezentovalo osem tímov.

SPU v Nitre – Zelená univerzita