COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

V 16. ročníku súťaže Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2019 si ocenenie prevzali aj dvaja mladí vedeckí pracovníci z SPU v Nitre -  Ing. Jaromír Vašíček, PhD. z Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Ing. Peter Šedík, PhD., z Fakulty ekonomiky a manažmentu.

napísal

Poľnohospodárstvo žije v očakávaní veľkých zmien. Atmosféra v odvetví hustne. "Riešenie životne dôležitých vecí zaostalo. Potrebujeme sa vrátiť k vecnej diskusii, zjednotiť všetky múdre hlavy. Rozprávajme sa na pôde univerzity, veď odtiaľto takmer všetci, čo volajú po zmene, vzišli,“ hovorí rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová. Zároveň približuje zámery a ciele samotnej univerzity vo vzdelávaní, vede, výskume.

napísal

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., skúma antimikrobiálne aj zdravotné účinky rastlín a hľadá ich nové využitie. Najnovšie vyvíja s bieloruskými vedcami jedlé obaly na potraviny, ktoré by zároveň zabezpečili ich trvanlivosť.

napísal

Slovenská architektúra skrýva bohatý potenciál, ktorý treba kvalitne spracovávať, dokumentovať a šíriť. Súčasťou architektonického  fondu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je široká škála hodnotných objektov. Ich historické, kultúrne a architektonické hodnoty mapuje projekt UNI:ARCH, ktorý riešia na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI.

napísal

Ponuku zahraničnej stáže po absolvovaní štúdia v rámci programu Erasmus+ využil Ing. Dušan Bálint, absolvent Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, ktorý momentálne pôsobí ako člen koordinačného tímu Programu baltických univerzít na najstaršej univerzite vo Švédsku - Upsalla Universitet.

SPU v Nitre – Zelená univerzita