COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Softvérová a poradenská spoločnosť SAS Slovakia vyhlasuje každoročne súťaž o najlepšiu študentskú prácu s použitím softvéru SAS.

napísal

Starostlivosť o záhony a ich údržba sú súčasťou praktickej výučby budúcich záhradných architektov. Študenti tretieho ročníka Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v spolupráci s pracovníkmi Botanickej záhrady SPU už dva týždne pred začiatkom semestra robia protiburinné opatrenia a dosádzajú trvalky v rozsiahlych záhonoch pred Aulou SPU.

napísal

Vo vstupných priestoroch študentského domova A. Bernoláka otvorili 8. septembra výstavu posterov, venovanú významným architektonickým objektom, ktorých vlastníkom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Podujatie je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva a potrvá do 19. septembra.

napísal

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre navštívil 10. septembra minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling. Na stretnutí s rektorkou doc. Klaudiou Halászovou, prorektorom pre rozvoj doc. Tomášom Tóthom a kvestorkou Ing. Zuzanou Gálovou diskutovali o vede, výskume, vzdelávaní, investičných zámeroch a udržateľnosti projektov.

napísal

V Aule SPU v Nitre sa 8. septembra konalo 56. Valné zhromaždenie členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied vedené predsedom prof. Štefanom Mihinom. Jedným z bodov programu bola vedecká rozprava na tému Pozemkové úpravy.

SPU v Nitre – Zelená univerzita