COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa prostredníctvom žiadateľa – Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach - zapojila ako partner do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06). Vo vyhlásenej výzve uspela.

napísal

Nadácia CLAAS v Nemecku už vyše dvadsať rokov udeľuje ocenenia mladým technickým talentom z medzinárodných univerzít. Jej cieľom je podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky. Do podujatia sa už tradične úspešne zapája aj Technická fakulta SPU v Nitre.

napísal

Drevený objekt Rampolynå v Partizánskom zaznamenal významný úspech. Na jeho tvorbe, v rámci medzinárodného workshopu 1:1, ktorý prebiehal v lete 2019, spolupracovali aj naši študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva - Klaudia Dočekalová, študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a doktorand Ing. Miroslav Čibik, pôsobiaci na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry.

napísal

Deň architektúry je významná udalosť, ktorá má v rámci Českej republiky a Slovenska už 10-ročnú tradíciu. Tento rok sprístupnil aj objekty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

napísal

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa otvorenie 36. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm konalo 5. októbra v obmedzenom režime v prítomnosti vybraných hostí. Zúčastnila sa na ňom aj rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová. Veľká časť festivalu sa tento rok presúva do on-line priestoru.

SPU v Nitre – Zelená univerzita