COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

My, podpísaní predstavitelia špičkových vedeckých inštitúcií, sme už od vypuknutia pandémie hrdí na slovenské vedkyne a vedcov a v rámci svojich možností im poskytujeme mimoriadnu podporu. V náročných podmienkach odvádzajú špičkovú prácu, ktorá celej spoločnosti pomáha v boji s výzvami tejto doby.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so zármutkom prijala správu, že 13. januára 2021 vo veku 80 rokov zomrel profesor John Kozak, bývalý pedagóg a akademický funkcionár Iowa State University v Ames, USA, ktorý sa významne zaslúžil o skvalitnenie vzdelávania a výskumu na SPU v Nitre a rozvoj spolupráce medzi obomi inštitúciami.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so zármutkom prijala správu, že 5. januára 2021 vo veku 94 rokov navždy odišiel Helmut Claas, dlhoročný generálny riaditeľ, predseda dozornej rady a predseda akcionárskeho výboru skupiny CLAAS.

napísal

Vážené kolegyne a kolegovia, študentky a študenti, opäť sú predo dvermi najkrajšie sviatky v roku. A hoci stretnutie rodín pri vianočnom stromčeku a štedrovečernom stole bude tento rok ovplyvnené aktuálnou situáciou v dôsledku pandémie, prajem Vám, aby ste vzácnu vianočnú atmosféru prežili s pocitom šťastia, lásky, pokoja a harmónie.

napísal

Cyklus programu aktuálne pokrýva osem rámcových pozícií, ktoré vytvárajú asi dvadsať pracovných miest.

SPU v Nitre – Zelená univerzita