COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa od 28. júna do 23. júla uskutočnila prípadová štúdia v rámci Medzinárodného inžinierskeho štúdia v rozvoji vidieka (IMRD).

napísal

Projekt so seniormi pokračuje. V rámci projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs – Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu prebiehali počas mája na SPU v Nitre online semináre so staršími spotrebiteľmi.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, aktuálne rieši medzinárodný projekt Erasmus+ KA2 strategické partnerstvá pod názvom Pandémia COVID-19 „otvára príležitosť“ pre prechod k novej a integrujúcejšej internacionalizácii prostredníctvom virtuálnej mobility – COVIMO (číslo projektu 2020-1-CZ01-KA226-HE-094453).

napísal

Spoznajte osobnosti slovenskej vedy na novej výstave Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR. Medzi dvadsiatimi významnými vedcami, o ktorých výstava informuje, je aj prof. Miroslava Kačániová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

napísal

Miroslav Čibik

Ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2019/2020 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo získal Ing. Miroslav Čibik, PhD., čerstvý absolvent Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Okrem víťazstva v kategórii si odniesol aj špeciálne ocenenie - cenu BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť.

SPU v Nitre – Zelená univerzita