COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

SPU v Nitre sa aj tento rok zapojí do Týždňa vedy a techniky. Tohtoročný, už 17. ročník, ktorý sa uskutoční od 9. do 15. novembra, bude však odlišný od predchádzajúcich ročníkov. Podujatia budú z pochopiteľných dôvodov prebiehať vo virtuálnom priestore.

napísal

Akademická obec Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu, že 6. novembra vo veku 82 rokov navždy odišiel dlhoročný riaditeľ nitrianskeho výstaviska Agrokomplex, maliar a architekt, doctor honoris causa SPU v Nitre akad. arch. Ing. Ladislav Švihel.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je súčasťou projektu V4 Green Universities, spájajúcom  univerzity vo vyšehradskom priestore, ktoré aktívne pracujú na "zelených" riešeniach a motivujú svojich študentov zamýšľať sa nad environmentálnymi dopadmi našich každodenných činností.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je vlastníkom patentu Trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby, číslo 288733, udeleným Úradom priemyselného vlastníctva SR. Týka sa výrobkov, určených pre konzumentov, ktorých  tráviace procesy alebo metabolizmus sú porušené a vyžadujú osobitné potraviny.

napísal

Akademická obec Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 31. októbra 2020 nás vo veku 79 rokov opustil bývalý dlhoročný pedagóg, akademický funkcionár, uznávaný odborník a emeritný profesor SPU v Nitre prof. Ing. Alojz Kúbek, CSc.

SPU v Nitre – Zelená univerzita