COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Na Slovensku od roku 2001 slávime 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Sloboda nie je samozrejmosť, treba ju neustále kultivovať.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre získala projekt s názvom Kreatívne centrum SPU. Celkové oprávnené výdavky by mali dosiahnuť vyše šesť miliónov eur, SPU sa na nákladoch bude podieľať päťpercentným spolufinancovaním. V rámci nového projektu univerzita vybuduje kreatívne centrum, ktoré sa prioritne bude orientovať na tri odvetvia kreatívneho priemyslu - dizajn, architektúru, reklamu a marketing.

napísal

Pri príležitosti 17. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 11. novembra uskutočnila online vedecká konferencia doktorandov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Záštitu nad podujatím prevzali dekani všetkých troch fakúlt: doc. Peter Ondrišík, prof. Norbert Lukáč a prof. Dušan Igaz.

napísal

SPU v Nitre sa aj tento rok zapojí do Týždňa vedy a techniky. Tohtoročný, už 17. ročník, ktorý sa uskutoční od 9. do 15. novembra, bude však odlišný od predchádzajúcich ročníkov. Podujatia budú z pochopiteľných dôvodov prebiehať vo virtuálnom priestore.

napísal

Akademická obec Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu, že 6. novembra vo veku 82 rokov navždy odišiel dlhoročný riaditeľ nitrianskeho výstaviska Agrokomplex, maliar a architekt, doctor honoris causa SPU v Nitre akad. arch. Ing. Ladislav Švihel.

SPU v Nitre – Zelená univerzita