COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

SPU v Nitre bola organizátorom úvodného online stretnutia partnerov projektu Európskych univerzít s názvom INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance – INVEST, ktoré sa uskutočnilo 23. – 25. novembra. Virtuálne sa na ňom stretli zástupcovia piatich zúčastnených univerzít.

napísal

Počas krízy spojenej s pandémiou sa agropotravinárske odvetvie ukázalo ako jedno z najodolnejších. Šok spôsobený pandémiou zároveň urýchlil vývoj trendov, ktoré boli v tomto odvetví viditeľné už predtým - digitalizácia, informovanejšie rozhodnutia spotrebiteľov a prednosť pri výbere lokálnych výrobkov. Vyplýva to zo správy Food Foresight: Impact of COVID-19 on the agri-food  sector in Central and Eastern Europe, vypracovanej organizáciou EIT Food v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Deloitte.

napísal

Fakulta ekonomiky a manažmentu zorganizovala 25. novembra 2020 svoj prvý tohtoročný deň otvorených dverí. Uskutočnil sa práve v období, keď v predchádzajúcich rokoch fakultu navštevovali desiatky študentov a učiteľov pri príležitosti Dňa vysokoškoláka.

napísal

Pod záštitou EIT Food Hub sa v stredu 25. novembra uskutočnil online workshop na tému Posilnenie výmeny vedomostí a interaktívne inovácie, ktorý viedol Ing. Miroslav Záhradník, PhD., odborník z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach.  

napísal

V novembri sa uskutočnilo prvé nadnárodné online stretnutie partnerov projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá s názvom Európske dimenzie internacionalizácie doktorandského štúdia v biotechnológiách a potravinárstve – EuroDisBioFood, ktorého cieľom je  internacionalizácia doktorandských študijných programov v anglickom jazyku, zameraných na biotechnológie a potravinárstvo a príprava spoločného študijného programu JointDegree na III. stupni vysokoškolského štúdia.

SPU v Nitre – Zelená univerzita