COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

V  skleníku Botanickej záhrady SPU v Nitre vznikla rýchliareň jedlých a liečivých húb, ktorú má v gescii Katedra zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Stavebné úpravy boli financované z prostriedkov Grantovej agentúry SPU, prístrojové vybavenie na úpravu mikroklímy pre produkciu húb zasa prostredníctvom projektu MushROOM, podporeného Nadáciou Tatra banky.

napísal

Zrealizované a plánované investície, ktoré zohľadňujú udržateľné riešenia, sa univerzite zúročili a v celosvetovom rebríčku UI Green Metric World University Rankings SPU v Nitre poskočila z 586. na 352. miesto a zaradila sa tak medzi top 500 svetových univerzít a top 10 univerzít v rámci V4, ktorých aktivity sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

napísal

Na pôde Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa 27. novembra uskutočnil dvanásty ročník súťaže Víno SPU 2020, do ktorej prihlásilo svoje produkty 26 výrobcov. Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.

napísal

Katedra špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov zorganizovala 10. decembra medzinárodnú vedeckú konferenciu, zameranú na analýzu súčasných problémov a rizík živočíšnej výroby z hľadiska technológie a welfare chovu hospodárskych zvierat.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s občianskym združením Podaj mi ruku -  Nitra zorganizovala 8. decembra Vianočnú zbierku pre rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

SPU v Nitre – Zelená univerzita