COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

V piatok 9. novembra sa v B-pavilóne na výstavisku Agrokomplex uskutočnil 54. imatrikulačný ples študentov SPU. Podujatie otvoril rektor SPU Dr.h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý študentov privítal a  zaželal im príjemnú zábavu. V programe vystúpila Zuzana Smatanová, Jamestown a Funny Jazz Quartet. O dobrú náladu, ktorá panovala až do skorého rána, sa postaral aj DJ Romčo.

napísal

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, odovzdanie menovacích dekrétov priznávajúcich vedecko-pedagogický titul docent, certifikátov absolventom prestížneho medzinárodného MBA štúdia Agrárny obchod a podnikanie, ako aj odovzdanie Pamätnej medaily SPU fakultám, to bola náplň slávnostného podujatia, ktoré sa konalo 26. októbra v aule za prítomnosti najvyšších predstaviteľov univerzity, spolupracovníkov a rodinných príslušníkov.

napísal

Manažment Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, s.r.o., Kolíňany inicioval stretnutie so študentmi 5. ročníka FAPZ a vedením SPU na čele s Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD. Konalo sa 19. októbra na pôde SPU. Zámerom bolo prediskutovať otázky zabezpečovania praxe a vyzvať študentov na otvorený dialóg súvisiaci s rôznymi aspektmi  organizácie študentských praxí, s cieľom zvýšiť ich kvalitu. 

napísal

Manažment Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., v Kolíňanoch, 18. októbra prezentoval vedeniu SPU zrekonštruované priestory na veľkokapacitnej farme v Oponiciach, ako aj ďalšie plány do budúcnosti, súvisiace s výstavbou agroturistického zariadenia.

napísal

Spravodlivá, efektívna a udržateľná poľnohospodárska politika a priority Európskeho parlamentu v tejto oblasti boli hlavnou témou Fóra občanov, ktoré 15. októbra v Kongresovom centre SPU v Nitre zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.

SPU v Nitre – Zelená univerzita