COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Drevený objekt Rampolynå v Partizánskom zaznamenal významný úspech. Na jeho tvorbe, v rámci medzinárodného workshopu 1:1, ktorý prebiehal v lete 2019, spolupracovali aj naši študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva - Klaudia Dočekalová, študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a doktorand Ing. Miroslav Čibik, pôsobiaci na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry.

napísal

Deň architektúry je významná udalosť, ktorá má v rámci Českej republiky a Slovenska už 10-ročnú tradíciu. Tento rok sprístupnil aj objekty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

napísal

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa otvorenie 36. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm konalo 5. októbra v obmedzenom režime v prítomnosti vybraných hostí. Zúčastnila sa na ňom aj rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová. Veľká časť festivalu sa tento rok presúva do on-line priestoru.

napísal

Koronavírus obmedzuje náš každodenný život. Dobrá správa pre študentov je, že knižnice zostávajú otvorené. Požičiavajú knihy a majú otvorené aj študovne, treba však dodržiavať prísnejšie protiepidemické opatrenia. Ako nás informovala riaditeľka Mgr. Beáta Bellérová, PhD., Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre poskytuje všetky služby bez obmedzení.

napísal

Rok 2020 môže Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre považovať za jeden z najúspešnejších v rámci svojej projektovej činnosti.

SPU v Nitre – Zelená univerzita