COVID-19

Aktuálne informácie

napísal

Svetové deň potravín, ktorý si každoročne pripomíname 16. októbra, je príležitosťou pre zvýšenie úsilia o dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a správnej výživy pre všetkých. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti a medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu potravín a výživy prispieva k zabezpečeniu zdravých, kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín.

napísal

Mottom  tohtoročného Svetového dňa potravín, ktorý vyhlásila na 16. októbra Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pri OSN, je: „Pestovať, živiť, udržiavať. Spolu.“ Tento rok si pripomenieme už 75. ročník.

napísal

Potravinársky priemysel sa mení čoraz intenzívnejšie. Popularita rastlinnej stravy výrazne rastie a stále viac obchodných reťazcov, sietí reštaurácií, ale aj výrobcov potravín v nej nachádza obchodný potenciál. Priestor na diskusiu o nových trendoch v oblasti rastlinných potravín a gastronómie a budúcnosti potravinárskeho priemyslu na Slovensku i vo svete ponúkla online konferencia Plant-Powered Perspectives Slovakia, na ktorej sa prezentoval aj EIT Food Hub na SPU v Nitre.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa prostredníctvom žiadateľa – Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach - zapojila ako partner do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie (kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06). Vo vyhlásenej výzve uspela.

napísal

Nadácia CLAAS v Nemecku už vyše dvadsať rokov udeľuje ocenenia mladým technickým talentom z medzinárodných univerzít. Jej cieľom je podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky. Do podujatia sa už tradične úspešne zapája aj Technická fakulta SPU v Nitre.

SPU v Nitre – Zelená univerzita