Aktuálne informácie

napísal

Marián Brestič bol minulý rok finalistom ocenenia ESET Science Award, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Jeho práce patria k jednému percentu najcitovanejších na svete. Uznáva ho medzinárodná vedecká komunita po celom svete. Odborník z Katedry fyziológie rastlín SPU v Nitre skúma rastliny najnovšími metódami a pomáha zistiť, ako plodiny prežijú počas klimatickej zmeny. Príroda nám podľa neho ponúka viac, ako si myslíme.

napísal

Ako rektori Združenia výskumných a technických univerzít (V7) si uvedomujeme význam a hodnotu kvality vysokoškolského vzdelania a zároveň, že je potrebná transparentnosť a dôslednosť procesov vedúcich k udeľovaniu akademických titulov. Vždy sme na našich univerzitách takto postupovali a postupujeme.

napísal

Vo veku 94 rokov zomrel prof. Ing. Konštantín Holobradý, CSc., bývalý pedagóg, vedúci Katedry chémie, prorektor vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a dekan Agronomickej fakulty, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o odbornú a spoločenskú autoritu tejto inštitúcie.  

napísal

V najnovšom rebríčku Scimago Institutions Ranking 2020, ktorý porovnáva výkonnosť vo výskume, inovačné výstupy a spoločenský dopad podľa viditeľnosti inštitúcie na webe, bolo hodnotených trinásť slovenských univerzít. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa umiestnila na druhom mieste, pričom v celosvetovom hodnotení zahŕňajúcom univerzity aj výskumné inštitúcie jej patrí 743. priečka.

napísal

Do Interaktívnej experimentálnej záhrady na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre možno nazrieť už aj virtuálne.