Aktuálne informácie

napísal

Vo veku 81 rokov zomrel 13. júla pedagóg, vedec a emeritný profesor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Ján Jech, PhD.

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 14. júla vymenovala päťdesiatštyri nových profesorov, medzi nimi aj piatich zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre bola úspešná vo Výzve 2020 na projekty Európskych univerzít (ERASMUS+)  a ako jediná slovenská univerzita sa stala lídrom aliancie INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance - INVEST.  Úsilie projektového tímu, ktorý pod vedením prof. Anny Bandlerovej  z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a v spolupráci s Rektorátom SPU projekt pripravil, bolo korunované úspechom.

napísal

S dodržaním prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení sa 7. júla v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konali prvé tohtoročné promócie. Diplomy inžinierov získalo 103 študentov Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorí v júni úspešne zložili štátne záverečné skúšky.

napísal

Dňa 2. 7. 2020 odznela v niektorých médiách informácia, že Ministerstvo školstva VVaŠ SR, okrem iných vysokých škôl, aj Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU) odobralo akreditáciu niektorých študijných programov - environmentálne manažérstvo a technika pre biosystémy. Ohradzujeme sa voči nesprávnej interpretácii danej správy médiami, keďže informácia odznela v takom zmysle, akoby SPU boli práva odňaté z dôvodu pochybenia.