Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Milé kolegyne, kolegovia, študenti a priaznivci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, prajem vám príjemné veľkonočné sviatky, aby vám životodarná voda priniesla dobré zdravie, pohodu a príjemnú atmosféru, pretkanú tradíciami.

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde Univerzity sv. Štefana v Györi sa 7. - 10. apríla konal trinásty ročník Medzinárodnej konferencie študentov mechatroniky a strojárstva. Na podujatí sa zúčastnili študenti z univerzít z Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska, ktoré reprezentovala - už po šiesty raz - Technická fakulta SPU v Nitre. 

vložil: Renáta Chosraviová

Pre akademickú pôdu sú veľkým prínosom synergického spojenia teórie a praxe aj kvalitné prednášky kolegov z praxe. V tomto zmysle odborníci zo spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko uskutočnili 15. apríla dve výberové prednášky na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre akreditovali nový študijný program potravinové zdroje a biotechnológie (Food Resources and Biotechnology) v anglickom jazyku pre 3. stupeň štúdia v študijnom odbore 6.1.18 Agrobiotechnológie.

vložil: Renáta Chosraviová

Celý sortiment tulipánov či nádherné bielo kvitnúce narcisy mohli 12. apríla obdivovať návštevníci, ktorí zavítali na verejnú prehliadku Interaktívnej experimentálnej záhrady Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Išlo o prvé otvorenie záhrady pre verejnosť, z ročne plánovaných troch verejných prehliadok.