Zájazd: Trenčiansky hrad – Kežmarské Žľaby – Pieniny – Lesnica - Ľubovniansky hrad – Nestville park Hniezdne - Spišský hrad – Levoča

napísal

Rekreačná komisia spolu s Kultúrnou komisiou UO OZ pri SPU v Nitre pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU trojdňový autobusový zájazd: Trenčiansky hrad – Kežmarské Žľaby – Pieniny – Lesnica - Ľubovniansky hrad – Nestville Park Hniezdne  - Spišský hrad – Levoča. Termín 12. – 14. august 2016. Dokument na stiahnutie

Späť