Zájazd: Poľsko (Wieliczka - Krakow – Czensztochova - Kazimierz)

napísal

Rekreačná komisia spolu s Kultúrnou komisiou UO OZ pri SPU v Nitre pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU trojdňový autobusový zájazd POĽSKO v termíne 14. – 17. júl 2016
 

Späť