Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre organizuje školenie pre zástupcov zamestnancov ....

napísal

Výbor UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre organizuje školenie pre zástupcov zamestnancov na úrovni fakultných a dielenských organizácií a vedúcich odborových úsekov univerzitnej organizácie

Dátum a čas konania : 2. apríl 2019 o 10:00 hod

miesto konania: ŠD A. Bernolák, kongresové centrum SPU v Nitre

 

 

Späť