Slovenský muzikál: Atlantída (11. júna 2016)

napísal

Kultúrna komisia UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre srdečne pozýva členov OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov na kultúrne podujatie – slovenský muzikál Atlantída. 
Termín:  11. júna 2016 (sobota)  
Miesto konania:  Mestská športová hala v Trnave
Začiatok predstavenia: 19.00 h

Späť