Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

napísal

UO OZ PŠaV - Rekreačná komisia v spolupráci zo Zlatými kúpeľmi v Turčianskych Tepliciach rezervuje na mesiac AUGUST 2019 pre odborárov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov pobyty. 

Po ukončení pobytu si môžte podať žiadosť o príspevok podľa Smernice-1/2019 o poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancom SPU v Nitre.

Využitie rezervácie na leto je podmienené prihlásením sa do 18. 4. 2019.

Môžete tak urobiť osobne na sekretariáte Výboru UO, na kl. 5513 alebo na mail elena.palkova@uniag.sk 

Späť