SEVEROVÝCHODNÉ SLOVENSKO

napísal

Kultúrna komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre pripravuje pre členov OZ a zamestnancov SPU v Nitre

Termín: 16. – 18. august 2020 (nedeľa – pondelok– utorok)

Späť