Rekreácie - leto 2021

napísal

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom rekreačné pobyty v nasledujúcich rekreačných strediskách:

RAČKOVA DOLINA – horský hotel AKADEMIK číslo akcie 21 003

1. 12. 7 – 18. 7. 4 izby - 6 nocí 3. 2. 8. – 8. 8. 8 izieb – 6 nocí
2. 26. 7. – 1. 8. 8 izieb – 6 nocí 4. 9. 8. – 15. 8. 4 izby – 6 nocí

Ďalej čítaj z letáku.

 

KEŽMARSKÉ ŽĽABY – Crocus – rekreačné zariadenie OZ PŠaV číslo akcie 21 004

1. 25. 7. – 31. 8. 3 izby /2-lôžkové/ 3. 8. 8. – 14. 8. 3 izby /2-lôžkové/
2. 1. 8. – 7. 8. 4 izby /2-lôžkové/ 4. 22. 8. – 28. 8. 5 izieb /2-lôžkové/

Ďalej čítaj z letáku.

 

FAPZ Ing. M. Gažarová, PhD.                     (kl. 4210)

FEŠRR         Ing. Ľ. Civáňová                         (kl. 4617)

FBP   Ing. D. Paulisová                               (kl. 4809)  

R – SPU        Ľ. Plesníková                             (kl. 4515)

FEM  Ing. Jozef Palkovič, PhD.                 (kl. 4162)

CIKT, SlPK   Adriana Pagačovičová               (kl. 5036)

TF        Ing. Ľ. Bureš                                 (kl. 5795)

ŠD -           Bc. Monika Poláková                   (kl. 5822)

FZKI     Ing. J. Černá, PhD.                       (kl. 5437)  

 

Späť