REKREÁCIE – LETO 2019

napísal

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom rekreačné pobyty v nasledujúcich rekreačných strediskách :

RAČKOVA DOLINA – horský hotel AKADEMIK           
ČINGOV – rekreačné zariadenie OZ PŠaV                 
KEŽMARSKÉ ŽĽABY – Crocus – rekreačné zariadenie OZ PŠaV         
PRAHA (ČR) – internát ČZU na Suchdole (kolej EF)
JANOV NAD NISOU (ČR) – zariadenie ČZU PRAHA           
RYBNIČNÍ ZÁMEČEK V LEDNICI (ČR) – rekreačné stredisko MZLU v Brne  
KARLOV POD PRADĚDEM (ČR) – rekr. stredisko MENDELU v Brne       
 

Späť