Rekreácie - leto 2018

napísal

 

 

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom rekreačné pobyty v nasledujúcich rekreačných strediskách:

 

 

 

RAČKOVA DOLINA – horský hotel AKADEMIK, PATINCE – nová ponuka, 

ČINGOV – rekreačné zariadenie OZ PŠaV, 

KEŽMARSKÉ ŽĽABY – Crocus - rekreačné zariadenie OZ PŠaV, 

PRAHA (ČR) – internát ČZU na Suchdole (kolej EF), 

JANOV NAD NISOU (ČR) – zariadenie ČZU PRAHA, 

KARLOV POD PRADĚDEM (ČR) - rekreačné stredisko MENDELU v Brne, 

KRIŽÁNKY (ČR) – rekreačné stredisko MENDELU v Brne, 

RYBNIČNÍ ZÁMEČEK V LEDNICI (ČR) – rekreačné stredisko MZLU v Brne, 

FAPZ doc. Ing. M. Habánová, PhD. (kl. 4467)
FEŠRR Ing. Ľ. Civáňová (kl. 4617)
FBP Ing. D. Paulisová (kl. 4809)
R – SPU Ľ. Plesníková (kl. 4515)
FEM Ing. I. Váryová, PhD. (kl. 4193)
CIKT, SlPK Ing. I. Jirásková (kl. 4495)
TF Ing. Ľ. Bureš (kl. 5795)
ŠD - Ţ. Lauková (kl. 5822)
FZKI Ing. J. Černá, PhD. (kl. 5437)


Fakultné a dielenské výbory OZ odovzdajú do 27. 4. 2018 poradie prihlásených záujemcov o rekreácie za celú fakultnú a dielenskú organizáciu OZ rekreačnej komisii.


Poplatok za poukaz v jednotlivých rekreačných zariadeniach udáva priložená tabuľka.
Úhrada za rekreáciu sa bude realizovať 14. 6. 2018 t.j. v stredu v čase 8,00 – 11,00 h a 13,00 – 15,00 h na sekretariáte Výboru.

Jdi zpět