Pozvánka BOWLING

napísal

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku – Združenie vysokých škôl a priamo riadených organizácií a Rada ZO OZ PŠaV na Technickej univerzite v Košiciach Vás pozývajú na

 

B O W L I N G
O POHÁR PREDSEDU ZDRUŽENIA VYSOKÝCH ŠKÔL A PRIAMO RIADENÝCH ORGANIZÁCIÍ
1. ročník
Termín: 30. október (piatok) 2020

Miesto konania: Galéria bowling, OC Galéria, Toryská ul. č. 5, 040 01 Košice
Účastníci súťaže: Členovia ZO vysokých škôl a priamo riadených organizácií
Prihlášky: do 9. októbra (piatok) 2020
Adresa: Rada ZO OZ PŠaV na Technickej univerzite v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Mail: klaudia.sandorova@tuke.sk
UPOZORNENIE: pri zaslaní prihlášky mailom je nutné priniesť originál potvrdenej prihlášky na prezentáciu

Späť