Pochod Tríbečským pohorím

napísal

Dielenský výbor pri OZ PŠ a V pri rektoráte SPU v Nitre a športová komisia UO OZ PŠ a V si Vás dovoľuje pozvať na
9. ročník turistického pochodu TRÍBEČSKÝM POHORÍM
Termín: 08.05. 2019 /streda/

Späť