Patince - leto 2019

napísal

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom rekreačný pobyt:
Termíny:
1. 13. 7. – 20. 7. 
2. 20. 7. – 27. 8. 
3. 10. 8. – 17. 8.
4. 17. 8. – 24. 8

Späť