LYŽIARSKE JEDNODŇOVÉ ZÁJAZDY V ROKU 2019

napísal

Výbor UO OZ – športová a detská komisia pripravuje jednodňové lyžiarske zájazdy pre členov UO OZ, zamestnancov SPU v Nitre a ich rodinných príslušníkov do lyžiarskeho strediska Krahule v termínoch:

Termíny:  26. 1. 2019, 2. 2. 2019, 9. 2. 2019, 16. 2. 2019

Odchod autobusu je o 7, 00 h od ŠD AB SPU. Záujemcovia sa môžu na zájazd prihlásiť mailom u predsedu Športovej komisie Ing. Romana Réckeho, PhD. roman.recky@uniag.sk alebo na kl. 4159, alebo u pani Eleny Palkovej kl. 5513 do 23. 1., do 30. 1., do 6. 2. resp. 13. 2. 2019 (vždy streda) do 11,00 h. Poplatok za dopravu a skipas je potrebné uhradiť na sekretariáte UO OZ SPU 24. 1., 31. 1., 6. 2., resp. 14. 2. 2019.

 

Späť