LYŽIARSKE JEDNODŇOVÉ ZÁJAZDY V ROKU 2018

napísal

Výbor UO OZ – športová a detská komisia pripravuje jednodňové lyžiarske zájazdy pre členov UO OZ, zamestnancov SPU a ich rodinných príslušníkov do lyžiarskeho strediska Krahule v termínoch:

 

Ski KRAHULE Juh  10. 2. 2018, 17. 2. 2018, 24. 2. 2018

Odchod autobusu je o 7, 00 h od ŠD AB SPU. Záujemcovia sa môžu na zájazd prihlásiť mailom u predsedu Športovej komisie Ing. Romana Réckeho, PhD. roman.recky@uniag.sk alebo na kl. 4159, alebo u pani Eleny Palkovej kl. 5513 do 6. februára 2018 (utorok) do 11,00 h, do 14. februára 2018 (streda) do 11,00 h, do 21. februára 2018 (streda) do 11,00 h . Poplatok za dopravu a skipas je potrebné uhradiť na sekretariáte OZ SPU v stredu 7. februára 2018 do 11,00 h, vo štvrtok 15. februára 2018, 22. februára 2018.

Späť