LETNÝ DETSKÝ TÁBOR

napísal

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku organizuje pre deti svojich členov Letný detský tábor v krásnom prostredí Vysokých Tatier v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby v termíne od 4. do 10. júla 2021.

o Bližšie informácie a organizačné pokyny, orientačný program a prihláška sú dostupné na stránke:
www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/letny-detsky-tabor-2.alej

o Vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku je potrebné naskenovanú zaslať najneskôr do 31. mája 2021 na e-mail adresu: petkova@ozpsav.sk a v kópii na adresu elena.palkova@uniag.sk. Pre potvrdenie členstva rodiča v ZO OZ PŠaV na prihláške kontaktujte príslušného predsedu fakultného alebo dielenského výboru UO OZ.

Späť