LETNÝ DETSKÝ TÁBOR 2018

napísal

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku organizuje pre deti svojich členov Letný detský tábor v krásnom prostredí Vysokých Tatier v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby v termíne od 1. do 7. júla 2018

  • Cena tábora za jedno dieťa je 155 € z toho 105 hradí rodič, 50 € OZ PŠaV na Slovensku
  • Výbor UO OZ PŠaV na SPU poskytne príspevok na dopravu vo výške 28 .
  • Bližšie informácie a organizačné pokyny, orientačný program a prihláška sú dostupné na stránke:

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/letny-detsky-tabor.alej

  • Vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku je potrebné naskenovanú zaslať najneskôr do 30. apríla 2018 na e-mail adresu: petkova@sk a v kópii na adresu: elena.palkova@uniag.sk

Späť