kúpele Bojnice 2017 - úprava pracovného času v deň odchodu

napísal

UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre a vedenie SPU v Nitre povoľuje pre všetkých účastníkov regeneračno-liečebného pobytu v Bojniciach úpravu pracovného času v deň odchodu nasledovne

pri I. termíne  25. 1. 2017  - zmena pracovného času od 7,00 h do 15,00 h
pri II. termíne 1. 2. 2017 - zmena pracovného času od 7,00 h do 15,00 h.
pri III. termíne 8. 2. 2017 -  zmena pracovného času od 7,00 h do 15,00 h.
 

Odchod autobusu na jednotlivé turnusy by bol o 15,15 h od ŠD A. Bernoláka. 

Späť