Dodatok k ponuke rekreácií - leto 2018

napísal

Rekreačná komisia Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre ponúka členom UO, zamestnancom univerzity a ich rodinným príslušníkom ešte tento pobyt

17.7 - 23.7.2018 /6 nocí/ 1 ks  4- posteľová izba

7.8 - 13.8.2018 /6 nocí/ 1 ks  4- posteľová izba

Späť