ČIERNY BALOG

napísal

V cene je zahrnuté: autobusová doprava, služby sprievodcu, vstupné
Program:
Odchod o 6:30 h – ŠD A. Bernoláka.
Doobeda návšteva dreveného artikulárneho kostola v Hronseku, neskôr prehliadka Bystrianskej jaskyne. Popoludní jazda Čiernohronskou železničkou a návšteva lesníckeho skanzenu vo Vydrove. Príchod do miesta nástupu vo večerných hodinách.

Ceny sú bez príspevku zo Sociálneho fondu (40 % z ceny zamestnanec a 10 % z ceny dieťa zamestnanca). Po vyúčtovaní zájazdu bude príspevok vyplatený po zdanení v najbližšom výplatnom termíne.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom OÚ členom Kultúrnej komisie do 15. júla 2021.

Platba za zájazd musí byt pripísaná na účet UO OZ PŠaV do 31. júla 2021.

FAPZ Ing. Jana Hanusová, PhD. kl. 4704            FZKI Ing. Jana Černá, PhD. kl. 5437
FBP Ing. Katarína Gurčíková kl. 5384                 FEŠRR Ing. Ľubica Civáňová kl. 4617
FEM Ing. Ivana Váryová, PhD. kl. 4193               R -CIKT, SIPK Adriana Pagačovičová kl. 5036
TF prof. Ing. Maroš Korenko, PhD. kl. 4402        R –ŠD Dagmar Chrenková kl. 5708
Rektorát Ing. Katarína Benková kl. 5503

Späť